Klub Artystyczny PFKiR

To klimatyczne miejsce spotkań ludzi ciekawych świata, pragnących poszerzać swoje horyzonty, dyskutować, pytać i drążyć różne tematy z obszaru kultury, sztuki, edukacji, podróży, historii, tradycji i wielu innych.

Odbywają się tu cykliczne koncerty kameralne i spotkania artystyczne.