I Edycja – 23-31 lipca 2022

Zapraszamy do Tarnowa, którego niepowtarzalna sceneria pięknej Starówki w 2021 roku uznana została przez CNN Travel jako jedna z najpiękniejszych w Europie.

To innowacyjny projekt łączący holistyczną edukację artystyczną z podstawami zarządzania własnymi talentami (self-management), kulturę wysoką i promocję wyróżniających się młodych artystów poprzez współpracę z ogólnopolskimi mediami.

Coroczne warsztaty pod okiem największych mistrzów i autorytetów (wybitni, światowej sławy artyści z całej Polski i Europy w dziedzinie instrumentalistyki oraz plastyki) przeznaczone dla młodych muzyków, malarzy i rzeźbiarzy, zapewniające holistyczny rozwój jako odpowiedź na realne, coraz większe potrzeby młodych artystów, pragnących rozwijać swój warsztat ale także nabywać cenne umiejętności radzenia sobie w branży artystycznej.

Zajęcia dodatkowe

dla wszystkich Uczestników Kursów muzycznych i plastycznych /Czynnych i Biernych/

W ramach kursów będą odbywać się zbiorowe panele:

– podstawy marketingu i PR,

– fundraising dla artystów oraz self-management,

– joga dla artystów Sztuka koncentracji – sztuka relaksu,

– psychologia sukcesu; wykład i ćwiczenia

Istotnym aspektem Mistrzowskich Kursów Artystycznych jest profesjonalna ogólnopolska promocja, także młodych wyróżniających się artystów.
Nie możemy zagwarantować pięknej pogody ale możemy zapewnić pogodną, twórczą atmosferę oraz otwartość całej naszej załogi.

MUZYKA Instrumentalistyka solowa / Kameralistyka

Kurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych II stopnia, studentów wyższych uczelni muzycznych oraz absolwentów uczelni wyższych do 30 roku życiaz możliwością udziału dla uczestników młodszych, reprezentujących odpowiednio wysoki poziom kunsztu artystycznego.

Zwieńczeniem kursu będzie koncert finałowy z udziałem wyróżniających się uczestników czynnych Kursów muzycznych powiązany z wystawą prac plastycznych uczestników Kursu plastycznego w połączeniu z uroczystym rozdaniem dyplomów uczestnictwa w Mistrzowskich Kursach Artystycznych w Tarnowie.

Instrumentalistyka solowa

W tygodniowym planie kursów w zakresie sztuki muzycznej zapewniamy pięć lekcji indywidualnych z wybranym profesorem, możliwość pracy z akompaniatorem, klasę kameralistyki, uczestnictwo w koncertach mistrzowskich oraz bezpłatne wejścia do wybranych instytucji kultury w Tarnowie.

Kameralistyka

Zapraszamy osoby indywidualne oraz gotowe zespoły kameralne.W ramach kursów zapewniamy 5 lekcji pracy w zespołach kameralnych

Do udziału w kursach kameralnych zapraszamy zarówno istniejące zespoły, chcące  doskonalić swój warsztat we własnym składzie,  jak i uczestników indywidualnych nieposiadających własnego zespołu. Uczestnicy indywidualni zostaną przydzieleni do zespołów stworzonych na potrzeby kursów. W zależności od poziomu zaawansowania  uczestników i ilości zgłoszeń możliwe jest także włączenie do stworzonych zespołów samych wykładowców- członków Airis String Quartet.

Decyzja w tym względzie należy do wykładowców,  po zapoznaniu się z nagraniami i zgłoszeniami kandydatów. 
Przydział do zespołów jak również repertuar i materiały nutowe zostaną przesłane uczestnikom najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursów, tak aby każdy uczestnik zdążył przygotować swoja partię. 

Popołudniami obędą się Zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczestników opisane we wstępie.

Opłaty dla uczestników Kursów Muzycznych:

Instrumentalistyka solowa:

Uczestnik czynny – 1400 zł

Uczestnik bierny – 600 zł

Kameralistyka:

Uczestnik czynny – 1100 zł

Koszt nie obejmuje noclegów i wyżywienia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Aby dokonać zgłoszenia na Mistrzowskie Kursy Artystyczne, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia dostępny pod adresem: kulturairozwoj.org/mistrzowskie-kursy-artystyczne-formularz-zgloszenia

PEDAGODZY:

Instrumentalistyka solowa:

Katarzyna Budnik

altówka

Mateusz Doniec

altówka

Bartosz Koziak

wiolonczela

Szymon Marciniak

kontrabas 

Agata Szymczewska

skrzypce

Janusz Wawrowski

skrzypce

Kameralistyka:

Airis String quartet

kameralistyka

PLASTYKA

Temat przewodni Kursu 2022:

PORTRET jako fundament warsztatu artysty plastyka

Kurs przeznaczony jest dla uczniów liceów plastycznych, studentów wyższych uczelni plastycznych oraz osób dorosłych do 30 roku życia pragnących poszerzyć swój warsztat artystyczny.
W tygodniowym planie kursów w zakresie sztuk plastycznych zapewniamy pięć dni 4 godzinnych warsztatów plastycznych, w tym wykłady m.in z psychomorfologii twarzy, uzupełnionych popołudniowymi, grupowymi panelami i zajęciami dodatkowymi opisanymi we wstępie.

Zapewniamy kameralną grupę (do 12 osób), naukę oraz opiekę pod okiem utytułowanego artysty – malarza i wykładowcy w Instytucie Sztuki Akademii Sztuk Stosowanych w Tarnowie, dr Romana Fleszara.

Roman Fleszar

sztuki plastyczne

Zapewniamy opiekę merytoryczno – dydaktyczną, bazę do przechowywania materiałów, użyczamy materiały do pracy; sztalugi, podkłady rysunkowe, naczynia na wodę.

Udostępniamy artbox z niezbędnymi materiałami plastycznymi za dodatkową opłatą 189 zł.

Zwieńczeniem kursu będzie wystawa prac towarzysząca koncertowi finałowemu w połączeniu z uroczystym rozdaniem dyplomów uczestnictwa w Mistrzowskich Kursach Artystycznych w Tarnowie.

Opłaty dla uczestników:

700 zł + 189 zł opcjonalnej opłaty za artbox z materiałami potrzebnymi do kursu.

Koszt nie obejmuje noclegów i wyżywienia.

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie Kursów .

Organizator:

Polska Fundacja Kultury i Rozwoju
kontakt: Joanna Łukasik /Dyrektor Artystyczny i Organizacyjny MKA
e-mail: kursy.kulturairozwoj@gmail.com
Tel./+48/ 602 605 468

www.facebook.com/kulturairozwoj
instagram.com/kultura_i_rozwoj