Koncert charytatywny dla Tadeusza Franczyka chorującego na stwardnienie rozsiane.