Pracownia ArteTerapii

Autorska Pracownia AreTerapii to unikatowe miejsce w skali regionu, gdzie prowadzimy profesjonalne warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych włączając seniorów.

Arteterapia jest metodą wspierania rozwoju człowieka, pozwalającą na swobodę wyrażania siebie z wykorzystaniem różnych technik i dziedzin artystycznych takich jak m.in. muzyka, plastyka, literatura, ruch taneczny, formy teatralne, fotografia i in. przy wsparciu wykwalifikowanego terapeuty.

Uczestnictwo w naszych zajęciach arteterapii wzbogaca każdego człowieka o szereg nowych doświadczeń, wspaniale kształtuje jego wyobraźnię, funkcje poznawcze i niezwykle pozytywnie wpływa na sferę emocji.