Województwo Małopolskie Partnerem Głównym naszego projektu

Województwo Małopolskie zostało Partnerem Głównym projektu „Mistrzowskie Kursy Artystyczne”. Serdecznie dziękujemy za zaufanie i liczymy na owocną współpracę!

Patronat Honorowy nad Mistrzowskimi Kursami Artystycznymi objął Marszałek Województwa Małopolskiego pan Witold Kozłowski.